ΕΕΠΙ&ΜΑ facebook Linkedin

Χορηγός Συνεδρίου


Ενημερώσεις


Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής τέθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυρηνικής Ιατρικής

Αιγίδες

ΕΑΝΜ

Ευρωπαϊκή Ένωση Πυρηνικής Ιατρικής


Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας


Τμήμα Ιατρικής της Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΧορηγοί