ΕΕΠΙ&ΜΑ facebook Linkedin

Χορηγός Συνεδρίου


Ενημερώσεις


Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής τέθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυρηνικής Ιατρικής


Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση:

SPEG Consulting

Μάγερ 15, 10438 Αθήνα
Τηλ.: 210 5238777, Fax: 210 5239886
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κυρίτση Μόρφω


Για επικοινωνία μέσω email:
Οργανωτική επιτροπή: orgcom@speg.gr
Επιστημονική επιτροπή: sciencecom@speg.gr
Συντονισμός Ομιλιών: speakers@speg.gr
Πωλήσεις: sales@speg.gr
Γραμματεία: info@speg.gr