ΕΕΠΙ&ΜΑ facebook Linkedin

Χορηγός Συνεδρίου


Ενημερώσεις


Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής τέθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυρηνικής Ιατρικής

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Φωτόπουλος Ανδρέας

Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέλη

Αλ-Μπουχαραλή Τζιχάντ

Επιμελητής Α' ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Αρκά Αγγελική

Πυρηνικός Ιατρός, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Γεωργίου Αθανασία

Πυρηνικός Ιατρός, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Γκίκα Ευαγγελία

Ειδικευόμενη Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Δριστιλιάρης Δημήτριος

Φυσικός Ιατρικής ΕΣΥ, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Κοτρώτσιος Δημήτριος

Ειδικευόμενος Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Κούτσικος Ιωάννης

Πυρηνικός Ιατρός, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, 401 ΓΣΝΑ

Ξουργιά Ξανθή

Επιμελήτρια Α' Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Παπαδημητρόπουλος Κωνσταντίνος

Ειδικευόμενος Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Φυσικός Ιατρικής ΕΣΥ, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Πασχάλη Άννα

Πυρηνικός Ιατρός, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Σακελλαρίου Κωνσταντίνος

Ειδικευόμενος Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Σιόκα Χρύσα

Επικουρικός Ιατρός Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Σπηλιωτοπούλου Μαρία

Ειδικευόμενη Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Τσιούρης Σπυρίδων

Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ Ιωαννίνων