ΕΕΠΙ&ΜΑ facebook Linkedin

Χορηγός Συνεδρίου


Ενημερώσεις


Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής τέθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυρηνικής Ιατρικής

 

Για την εγγραφή σας, παρακαλώ επιιλέξτε:


Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 210 5238777, Fax: 210 5239886, E-mail: info@speg.gr


Κόστος Εγγραφής

Μέλη ΕΕΠΙ&ΜΑ

*Δωρεάν


Μη-μέλη ΕΕΠΙ&ΜΑ

Εγγραφή έως και 28/04/2014

• Έγγραφή από 29/04/2014 έως 28/05/2014
• Εγγραφή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Ειδικευμένοι

€50,00

€80,00

Ειδικευόμενοι ιατροί, λοιποί επιστήμονες, τεχνολόγοι

€30,00

€50,00

Φοιτητές

**Δωρεάν

**Δωρεάν


* Για δωρεάν εγγραφή τα μέλη της ΕΕΠΙ&ΜΑ θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα τα έτη 2013 και 2014.
** Για δωρεάν εγγραφή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας στη γραμματεία του συνεδρίου.

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
- Υποδοχή
- Παρακολούθηση όλου του επιστημονικού προγράμματος & kit συμποσίου
- Διαλείμματα καφέ
- Διάλειμμα ελαφρού γεύματος
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης